Browsing by Subject Q387

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000208313-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đặng Văn Huệ;  Advisor : Trần Đình Khang (2006)

  • Trình bày những nội dung cơ bản của logic mô tả. Sơ lược về cơ sở dữ liệu. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu thành cơ sở tri thức của logic mô tả. Truy vấn cơ sở tri thức.