Browsing by Subject Q387.3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 105623.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đinh Văn Phụng;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

  • Tổng quan về logic mô tả, biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ mô tả, thuật toán suy diễn Tableau. Quan hệ giữa logic mô tả với các ngôn ngữ hình thái khác. Ứng dụng logic mô tả hỗ trợ công cụ tạo web ngữ nghĩa.