Browsing by Subject R856

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
  • 297593.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Hữu Toàn;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

  • Tổng quan về truy vấn ảnh y sinh theo nội dung. Thông tin nền tảng của hình ảnh kỹ thuật số. Các đặc tính ứng dụng trong truy vấn ảnh theo nội dung. Khoảng cách đặc tính trong hệ thống truy vấn ảnh theo nội dung. Đánh giá chất lượng truy vấn ảnh và mô phỏng nhận dạng ảnh siêu âm

  • 000000255189.TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về điện não. Điện não đồ và động kinh. Sóng điện não và gây mê.