Browsing by Subject R856.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 312939.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trương Văn Trung;  Advisor : Trần Anh Vũ (2019)

  • Tổng quan về máy thở, các tham số máy thở, mạch ra bệnh nhân; cấu tạo, các thành phần chức năng của máy thở; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu.