Browsing by Subject R858

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • OER000002643.pdf.jpg
 • Journal article


 • Authors : Buzzard, Emma (2023)

 • Mitochondrial ATP synthases form rows of dimers, which induce membrane curvature to give cristae their 18 characteristic lamellar or tubular morphology. The angle formed between the central stalks of ATP synthase 19 dimers varies between species. Using cryo-electron tomography and sub-tomogram averaging, we 20 determined the structure of the ATP synthase dimer from the nematode worm C. elegans. We showed that 21 the angle formed by the ATP synthase&...

 • 000000273746-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2014)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin y tế. Phân tích hệ thống - các yêu cầu đạt được: về chi phí, công nghệ, quản trị, tính tương thích...Nêu các giải pháp thiết kế hệ thống PACS, video conference, hệ thống IP telephony...

 • E00000000216.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Đức, Thuận; Vũ Duy, Hải; Trần Anh, Vũ (2023)

 • Trình bày về cấu trúc và nguyên lí vận hành của hệ thống PACS, các chuẩn công nghiệp dùng trong thôngt in y tế gồm chuẩn HL7 cho dữ liệu văn bản, chuẩn DICOM cho dữ liệu hình ảnh, các ứng dụng và hướng phát triển của hệ thống. Phần phụ lục có giới thiệu một số chương trình phần mềm vè HL7 và DICOM

 • 312690.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Tống Huy Toàn;  Advisor : Vũ Duy Hải (2018)

 • Tổng quan công nghệ RFID, ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống y tế. Các khối chức năng đầu đọc RFID, các chức năng chính của phần mềm quản lý bệnh án điện tử. Triển khai và thực thi thiết kế.

 • 312289.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Nguyễn Mỹ Lộc;  Advisor : Vũ Duy Hải (2017)

 • Nêu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, các hệ thống ứng dung CNTT trong bệnh viện, vấn đề trao đổi dữ liệu bệnh án điện tử. Nghiên cứu mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện I-EMR trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Nghiên cứu chuẩn kết nối DICOM với hệ thống I-EMR. Nghiên cứu phần mềm và ứng dụng thực tế.

 • 337000.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Hinh;  Advisor : Hán Trọng Thanh (2023)

 • Trình bày bệnh u não và tổng quan về ảnh MIR não. Các mô hình sử dụng mạng Nơ-ron tích chập - áp dụng cho chuẩn đoán ảnh MRI não. Các thuật toán tối ưu và ảnh hưởng trong quá trình huấn luyện mô hình. Thử nghiệp ứng dụng các mô hình CNN kết hợp các thuật toán tối ưu trong việc chuẩn đoán bệnh u não.

 • 000000295292-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Trung;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2014)

 • Giới thiệu lịch sử nghiên cứu về tim, tình hình nghiên cứu trong ngoài nước. Giải phẫu tim và tín hiệu tim loạn nhịp. Cơ sở toán học và các phương pháp phân tích tín hiệu y sinh. Ứng dụng xử lý tín hiệu tim loạn nhịp và ứng dụng phân tích quang phổ tín hiệu tim loạn nhịp

 • OER000000241.pdf.jpg
 • Journal article


 • Authors : Hata, Saori; Kikuchi, Kazunori; Kano, Kuniyuki (2020)

 • c9,t11CLA significantly suppressed generation of Aβ in primary cultures of mouse neurons. CLA treatment did not affect the levels of β-site APP-cleaving enzyme 1 (BACE1), a component of active γ-secretase complex presenilin 1 amino-terminal fragment (PS1 NTF), or Aβ protein precursor (APP) in cultured neurons. BACE1 activity in lysate of neurons treated with c9,t11 CLA, but not t10,c12 CLA, decreased slightly, although c9,t11 CLA did not directly affect&...