Browsing by Subject Ra quyết định ngắn hạn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000271471.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần, Văn Thiện;  Advisor : Trần, Việt Hà (2013)

  • Trình bày lý luận chung về kế toán quản trị, thông tin kế toán quản trị và quyết định kinh doanh. Thực trạng quá trình cung cấp thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại Viễn thông Nam Định. Các giải pháp cơ bản để hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định kinh doanh tại Viễn thông Nam Định.