Browsing by Subject T361

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 223683.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hưng;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2007)

  • Trình bày tổng quan về thiết bị bảng thông minh. Một số tính chất và phương pháp đo lường âm thanh. Daq Ni USB 6259 và vấn đề về thu thập số liệu. Chế tạo thử nghiệm thiết bị bảng thông minh.