Browsing by Subject T55.2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 240965.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Triệu Quốc Lộc; Nguyễn Văn Khang (2012)

  • Trình bày ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người. Ảnh hưởng của vị trí lắp đặt bộ TCĐL đến tính chất dao động của hệ dao động nhiều bậc tự do. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của bộ TCĐL đối với tính chất của hệ dao động. Áp dụng lý thuyết bộ TCĐL vào công nghệ giảm rung trong bảo hộ lao động.

  • APTT00345882.pdf.jpg
  • Other


  • Authors : Trần Văn Địch; Nguyễn Ngọc Kiên; Nguyễn Văn Tình (2022)

  • Trình bày những vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp; Kỹ thuật an toàn; Phòng cháy chữa cháy; Sản xuất theo hướng thân thiện môi trường.