Browsing by Subject T58.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • OER000002849.pdf.jpg
 • Ebook


 • Authors : Robertson, Stephen (2021)

 • Although the technology of information handling is at the centre of this book it is also about the people who devised and developed the technology and the historical context of when they were inventing the future. You need no knowledge of information technology to benefit from Stephen’s analysis and wisdom, and for this reason it should be essential reading not just for students on IT courses but for anyone who just for a mo...

 • 105602.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Việt Thanh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2009)

 • Tổng quan về hệ thống tìm kiếm thông tin, các cấu trúc dữ liệu thường sử dụng trong hệ thống, các kỹ thuật tìm kiếm hướng người dùng. Nêu một số phương pháp biểu diễn tài liệu trong các hệ thống tìm kiếm thông tin. Hệ thống trợ giúp tìm kiếm thông tin. Mô tả thuật toán Knuth-Morris-Pratt, thực nghiệm tìm kiếm và đưa ra hướng phát triển.

 • 310720.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Việt Hưng;  Advisor : Nguyễn Bình Minh (2017)

 • Cơ sở lý thuyết về truy hồi thông tin, hệ thống gợi ý. Đánh giá các phương pháp gợi ý. Thiết kế và xây dựng hệ thống.

 • 277172.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thủy (2015)

 • Nêu các kiến thức nền tảng liên quan đến kế hoạch và cộng tác, tính toán lưới, khung lưới cộng tác, các giải pháp thực thi kế hoạch trên lưới. Mô hình kế hoạch và khung cộng tác đa dụng. Làm mịn kế hoạch. Thiết kế và cài đặt khung lưới cộng tác đa dụng.

 • 000000254967.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thúy Quỳnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán quản trị công nghệ thông tin. Bài toán quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường. Đề xuất mô hình lưu trữ và phân tích dữ liệu về chất lượng môi trường. Xây dựng phần mềm minh họa nghiệp vụ thông minh trong quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường.

 • E00000000009.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Thạc, Bình Cường (2023)

 • Cuốn sách viết về: Đại cương về hệ thống thông tin quản lý; Các công cụ diễn tả xử lý; Các phương tiện và mô hình diễn tả dữ liệu; Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án; Phân tích hệ thống về xử lý; Phân tích hệ thống về dữ liệu; Thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện....

 • 105619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Đào Phương Ân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2009)

 • Nêu khái niệm, hệ thống quản lý Worflow, mô hình tham chiếu của hệ thống Worflow. Giải pháp công nghệ Worflow. Xây dựng hệ thống thông tin điều hành hỗ trợ công tác quản lý nghiệp vụ hành chính tại trung tâm Internet Việt Nam.

 • OER000001848-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Kheng, Tan Yen (2021)

 • Smart manufacturing uses big data, the Internet of things (IoT) and the Internet of Services (IoS), and flexible and dynamic workforces to cope with ever-increasing demand in low-volume, high-mix production. Companies worldwide are already pivoting towards dynamic and reconfigurable production as a smarter way to build and make things. As such, this book discusses the next generation of manufacturing, which will involve the transformational convergence of int...