Browsing by Subject U não

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 337000.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Hinh;  Advisor : Hán Trọng Thanh (2023)

  • Trình bày bệnh u não và tổng quan về ảnh MIR não. Các mô hình sử dụng mạng Nơ-ron tích chập - áp dụng cho chuẩn đoán ảnh MRI não. Các thuật toán tối ưu và ảnh hưởng trong quá trình huấn luyện mô hình. Thử nghiệp ứng dụng các mô hình CNN kết hợp các thuật toán tối ưu trong việc chuẩn đoán bệnh u não.