Browsing by Subject UAV

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 327913-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Phạm Văn Mạnh;  Advisor : Hoàng Thị Kim Dung (2021)

  • Tổng quan về UAV; ảnh hưởng của góc trượt cạnh đến đặc tính khí động của UAV trong chế độ bay bằng; đặc tính khí động của UAV trong chế độ bay bằng khi UAV quay quanh các trục 0Z, 0Y, 0X; đặc tính khí động của UAV trong chế độ bay bằng khi vận tốc thay đổi theo thời gian (hàm SIN).