Browsing by Subject UBND huyện Lục Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 310860.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Nô En;  Advisor : Dương Mạnh Cường; Phạm Thị Nhuận (2017)

  • Luận văn đã phân tích rõ được một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nhân lực CBCCVC cấp huyện, Lục Nam, Bắc Giang. Đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo nhân lực CBCCVC cấp huyện, Lục Nam, Bắc Giang trong những năm vừa qua. Trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đào5 tạo nhân lực CBCCVC đáp ứng yêu cầu phát triển...