Browsing by Subject UG1242

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 312688-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hoàng Linh;  Advisor : Lê Thị Tuyết Nhung (2018)

 • Tổng quan về UAV, phần mềm X-plane 10. Các hệ quy chiếu sử dụng trong nghiên cứu Quadcopter, động lực học quadcopter. Thiết kế hệ thống khảo sát. Thiết kế một mẫu quadcopter trên plane maker. Khảo sát và thu thập dữ liệu bay. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bay.

 • 277251-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Gia Điềm;;  Advisor : Ngô Văn Hiền; Nguyễn Phú Khánh (2016)

 • Tổng quan về phương tiện bay không người lái và các kỹ thuật điều khiển. Mô hình động lực học và cấu trúc hệ thống điều khiển của Q-UAV với automate lai. Mô hình phân tích, thiết kế và thực thi của hệ thống điều khiển cho Q-UAV bằng công nghệ hướng đối tượng. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống điều khiển Q-UAV.

 • 297564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phú Bình;  Advisor : Đào Phương Nam (2016)

 • Tổng quan mô hình máy bay không người lái dạng quadrtor. Giới thiệu bộ điều khiển dự báo cho hệ máy bay không người lái. Tổng hợp bộ điều khiển dự báo và mô phỏng trên matlab. Đề xuất cấu hình hệ thống điều khiển quadroto trong thực tế.