Browsing by Subject Y sinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 277216-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Quỳnh Chi;  Advisor : Vũ Ngọc Hùng; Nguyễn Đức Minh (2016)

 • Cơ sở lý thuyết vật liệu sắt điện vật liệu PZT. Công nghệ chế tạo, phương pháp chế tạo màng sắt điện PZT, khảo sát các tính chất của màng, công nghệ chế tạo linh kiện. Nghiên cứu tính chất của màng Sol-gel PZT. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Fe3+, Nb5+ đến tính chất của màng PZT. Nghiên cứu chế tạo linh kiện Piezomems sử dụng màng áp điện PZT.

 • 297593.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hữu Toàn;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

 • Tổng quan về truy vấn ảnh y sinh theo nội dung. Thông tin nền tảng của hình ảnh kỹ thuật số. Các đặc tính ứng dụng trong truy vấn ảnh theo nội dung. Khoảng cách đặc tính trong hệ thống truy vấn ảnh theo nội dung. Đánh giá chất lượng truy vấn ảnh và mô phỏng nhận dạng ảnh siêu âm

 • 295108.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Hoàng, Văn Võ;  Advisor : Nguyễn, Tiến Dũng (2014)

 • Giới thiệu về xử lý ảnh, hệ thống xử lý ảnh, truy vấn ảnh, trích chọn đặc tính truy vấn ảnh. Nêu các đặc tính truy vấn ảnh. Khoảng cách đặc tính trong hệ thống truy vấn ảnh. Đánh giá chất lượng truy vấn. Mô phỏng chương trình nhận dạng