Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • OER000001550.pdf.jpg
  • Book


  • Authors : Niaz Ahmad (2016)

  • Provide a compilation of the latest research on various aspects of plastid biology including basic biology, biopharming, metabolic engineering, bio-fortification, stress physiology, and biofuel production.

  • E00000000217.pdf.jpg
  • Ebooks (Sách điện tử)


  • Authors : Nguyễn Đức, Thuận; Vũ Duy, Hải; Nguyễn Phan, Kiên (2023)

  • Giới thiệu về nguồn gốc và đặc trưng của tín hiệu y sinh, mạch khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại điện sinh học, mạch lọc tương tự, một số mạng ứng dụng trong y sinh, giới thiệu về nhiễu trong mạch xử lý tín hiệu, số tín hiệu y sinh và một số cấu kiện điện tử ứng dụng trong kỹ thuật xử lý tín hiệu y sinh hiện nay. Cuốn sách được biên soạn thành 8 chương, trong đó: Chương 1...