Browsing by Subject Y tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • E00000000216.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Đức, Thuận; Vũ Duy, Hải; Trần Anh, Vũ (2023)

 • Trình bày về cấu trúc và nguyên lí vận hành của hệ thống PACS, các chuẩn công nghiệp dùng trong thôngt in y tế gồm chuẩn HL7 cho dữ liệu văn bản, chuẩn DICOM cho dữ liệu hình ảnh, các ứng dụng và hướng phát triển của hệ thống. Phần phụ lục có giới thiệu một số chương trình phần mềm vè HL7 và DICOM

 • 207973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Thảo;  Advisor : Trần Đức Hân (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung về laser khí CO2; khảo sát một số máy phát Laser khí CO2 và ứng dụng Laser khí CO2 trong y tế

 • 295116.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trần, Xuân Đà;  Advisor : Phạm, Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các tiêu chuẩn trong ứng dụng công nghệ thông tin y tế. Đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin y tế Việt Nam. Giải pháp cài đặt hệ thống y tế điện tử tại Việt Nam dựa trên điện toán đám mây. Đánh giá kết quả đạt được

 • 000000296224-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Nhàn;  Advisor : Đào Anh Tuấn (2015)

 • Tổng quan về vải không dệt dùng trong lĩnh vực y tế. Tìm hiểu một số khăn lau tay sử dụng trong bệnh viện, tiêu chí đánh giá tính chất của khăn lau tay sử dụng trong bệnh viện: xác định khối luonwgj g/m2, độ dày, độ bền kéo đứt, độ bền xé, độ thấm hút nước, độ thoáng khí.

 • 000000208069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2006)

 • Giới thiệu cơ sở vật lý của sóng siêu âm, các loại siêu âm chẩn đoán và ứng dụng trong y tế, siêu âm 3D.

 • 000000272436.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trương Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Trình bày công nghệ thông tin trong y tế và thực trạng công tác quản lý và sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM trong ngành y tế Việt Nam; Tổng quan về chuẩn DICOM; Truyền tin DICOM; Thu nhận và và truyền thông - xử lý dữ liệu ảnh Dicom; Kết quả nghiên cứu thử nghiệm tại bệnh viện Hữu Nghị.

 • 000000272564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hải Bình;  Advisor : Trần Đỗ Đạt (2013)

 • Trình bày tổng quan về âm thanh; Xây dựng CSDL âm thanh; Phân tích đặc trưng âm học; Mô hình phân loại; Xây dựng hệ thống phân loại âm.

 • 334058.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Liên;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2023)

 • Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin ở Bệnh viện Nội tiết TW; thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật tư y tế tại Bệnh viện Nội tiết TW.