Browsing by Subject Y tế dự phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 297058.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phan, Văn Vũ;  Advisor : Phan, Thị Nhuận (2015)

  • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến các hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình Phân tích, kết quả các hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh so với chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2014 và đề xuất một số giải pháp để phát triển của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình trong năm 2015-2020.