Browsing by Subject Z252.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 271939-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Đỗ Khánh Vân (2013)

  • Trình bày khảo sát phân xưởng chế bản tại Xí nghiệp bản đồ 1. Trình bày quy trình công nghệ chế bản bản đồ ở Cục Bản đồ - BTTM với các phần mềm và trang thiết bị mới cho ra phim và bản in Offset. Nêu các giải pháp đảm bảo bản đồ quân sự trong thời bình và thời chiến ứng với các quy trình công nghệ mới và cũ. Quá trình thực nghiệm chế in bản đồ địa hình tỉ lệ 1/50.00...

  • 333717.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trần Thị Thu;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2022)

  • Tổng quan về công nghệ in offset, quản lý màu, hồ sơ màu, Delta E; mục đích và phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.