Browsing by Subject Z286

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 312587.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Trang (2018)

  • Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống sách nói. Thiết kế kiến trúc MSA và các công nghệ sử dụng. Các giải pháp msa nổi bật và phát triển ứng dụng sách nói.