Browsing by Subject y 2015

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000272375.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Chu Việt Phương;  Advisor : Nguyễn Ngọc Điện (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về quản trị chiến lược và chiến lược kinh doanh ; Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược của công ty điện lực Phú Thọ; Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty điện lực Phú Thọ đến năm 2015.