Browsing by Subject Bảo hiểm xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 39
 • 310765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Thu Trang;  Advisor : Vũ Quang (2017)

 • Hệ thống hóa những vẫn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thu BHXH. Thực trạng của công tác quản lý thu BHXH đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc, đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc ở huyện Thạch Hà trong giai đoạn vừa qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa phương.

 • 311460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các đề xuất hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ cho Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 • 296678.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Mai;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2015)

 • Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội, nêu thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc: Trên cơ sở nghiên cứu về công tác thu BHXH ở một số nước trong khu vực và các địa phương trong nước và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội ở tỉnhVĩnh Phúc:

 • 310622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Xuân Hiệp;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát thu BHXH tại đơn vị hoạt động công. phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong quản lý kiểm soát thu BHXH ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm so...