Browsing by Subject Bảo hiểm xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 38
 • 296678.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Mai;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2015)

 • Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội, nêu thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc: Trên cơ sở nghiên cứu về công tác thu BHXH ở một số nước trong khu vực và các địa phương trong nước và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội ở tỉnhVĩnh Phúc:

 • 310622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Xuân Hiệp;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát thu BHXH tại đơn vị hoạt động công. phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong quản lý kiểm soát thu BHXH ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm so...

 • 000000255310.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Thái, Văn Nam;  Advisor : Phan, Diệu Hương (2012)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về BHXH và vai trò của công tác thu BHXH, phân tích thực trạng tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh (2006-2010), qua đó chỉ ra các nguyên nhân chính ảnh hưởng không tốt đến tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh, xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh.