Browsing by Subject Bảo vệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 000000296789-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thế Dũng;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Giới thiệu công nghệ MPLS và chuyển đổi từu MPLS snag GMPLS. Giao thức báo hiệu, giao thức định tuyến trong mạng GMPLS. Các biện pháp khôi phục và bảo vệ trong GMPLS.

 • 000000296571-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tú;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2015)

 • Tổng quan về hiện tượng mất kích từ của máy phát điện. Khả năng phát của máy phát và các sơ đồ bảo vệ mất kích từ máy phát điện. Thiết lập mô hình và kịch bản mô phỏng. Kết quả mô phỏng sự cố mất kích từ hoàn toàn, mô phỏng sự cố mất kích từ một phần, mô phỏng trường hợp sự cố ngoài nhà máy.

 • 000000296587-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2015)

 • Giới thiệu chung về cấu hình bảo vệ của đường dây tải điện. Phương pháp tính toán tổng trở của đường dây truyền tải điện. Phân tích ảnh hưởng của tổng trở tương hỗ trên đường dây song song đến sự làm việc của bảo vệ khoảng cách và các giải pháp. Mô phỏng kiểm chứng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Tuấn Anh;  Advisor : Trần Đình Long (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về tự động điều khiển và bảo vệ trạm biến áp. Cấu trúc mạng thông tin điện lực. Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ trạm biến áp SAS. Đánh giá thực trạng SAS tại Việt Nam và các đề xuất.

 • 129041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi