Browsing by Subject Bệnh án điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Tống Huy Toàn;  Advisor : Vũ Duy Hải (2018)

  • Tổng quan công nghệ RFID, ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống y tế. Các khối chức năng đầu đọc RFID, các chức năng chính của phần mềm quản lý bệnh án điện tử. Triển khai và thực thi thiết kế.

  • 312289.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Phạm Nguyễn Mỹ Lộc;  Advisor : Vũ Duy Hải (2017)

  • Nêu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, các hệ thống ứng dung CNTT trong bệnh viện, vấn đề trao đổi dữ liệu bệnh án điện tử. Nghiên cứu mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện I-EMR trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Nghiên cứu chuẩn kết nối DICOM với hệ thống I-EMR. Nghiên cứu phần mềm và ứng dụng thực tế.