Browsing by Subject Bộ nhớ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • 000000255093.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Vân Nga;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2012)

  • Trình bày tổng quan về caching. Thuật toán caching. Thuật toán caching trong hệ thống lưu trữ tập tin. Đánh giá hiệu suất của dữ liệu caching.