Browsing by Subject Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 73
 • 000000273347-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Tạ Hải Tùng (2014)

 • Tổng quan về hệ thống giao thông thông minh. Các giải pháp dự đoán và chống tắc nghẽn giao thông. Tìm hiểu và phân tích giải thuật phát hiện tắc nghẽn giao thông dựa trên vị trí các phương tiện. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá giải thuật.

 • 000000296198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sơn;  Advisor : Trần Vĩnh Đức (2015)

 • Tổng quan về mật mã. Chữ ký điện tử. Ứng dụng của chữ ký số trong chính phủ điện tử tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp và cài đặt thử nghiệm.

 • 000000255003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Huy;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2012)

 • Trình bày tổng quan công nghệ tác tử. Phát triển bài toán dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Phân tích và thiết kế hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Cài đặt và tích hợp hệ thống hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent.

 • 000000296454.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đậu Xuân Doanh;  Advisor : Nguyễn Đình Hưng (2015)

 • Khảo sát thực tiễn ứng dụng hạ tầng má hóa khóa công khai và hệ thống quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu cấu trúc của PKI. Thiết kế mô hình, đề xuất sơ đồ hệ thống quản lý học sinh, sinh viên dựa trên cơ sở hạ tầng mã hóa khóa công khai.

 • 000000297038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Minh;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Khái quát về xử lý ảnh và phân đoạn ảnh. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh. Giải thuật màu hóa ảnh đề xuất sử dụng. Thử nghiệm và đánh giá.

 • 000000232111.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận và việc phân loại bài toán. Trình bày chi tiết các phương pháp đánh giá, các chi tiết đánh giá hệ thống văn bản. Các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống tóm tắt tự động. Thử nghiệm đánh giá mức độ hoạt động các hệ thống và kết quả từ những thí nghiệm.

 • 310341-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hà (2016)

 • Tổng quan về dự báo, các phương pháp sử dụng trong dự báo kinh tế, phương pháp đánh giá dự báo. Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế. Phát triển ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế.