Browsing by Subject Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 16 to 35 of 73
  • 000000232111.pdf.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận và việc phân loại bài toán. Trình bày chi tiết các phương pháp đánh giá, các chi tiết đánh giá hệ thống văn bản. Các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống tóm tắt tự động. Thử nghiệm đánh giá mức độ hoạt động các hệ thống và kết quả từ những thí nghiệm.

  • 310341-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hà (2016)

  • Tổng quan về dự báo, các phương pháp sử dụng trong dự báo kinh tế, phương pháp đánh giá dự báo. Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế. Phát triển ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế.