Browsing by Subject Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 37 to 56 of 73
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Phạm Văn Sơn (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Thực trạng về công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường tiểu học huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Một số biện pháp Quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở trường tiểu học huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 • 000000232109.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về các hệ thống phỏng sinh học, các phương pháp tính toán phỏng sinh học, nguyên lý cơ bản của một hệ thống thuật toán phỏng sinh học. Thuật toán phỏng bầy kiến. Tổng quan bài toán k-median và một số phương pháp giải được áp dụng. Trình bày giải thuật phỏng bầy kiến giải bài toán k-median. Kết quả thực nghiệm, đánh giá về giải thuật

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về các hệ thống phỏng sinh học, các phương pháp tính toán phỏng sinh học, nguyên lý cơ bản của một hệ thống thuật toán phỏng sinh học. Thuật toán phỏng bầy kiến. Tổng quan bài toán k-median và một số phương pháp giải được áp dụng. Trình bày giải thuật phỏng bầy kiến giải bài toán k-median. Kết quả thực nghiệm, đánh giá về giải thuật

 • 000000296013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Thảo;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

 • Tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản. Các phương pháp tóm tắt văn bản. Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt. Cài đặt ứng dụng

 • 105605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Hải Dũng;  Advisor : Đỗ Trung Tuấn (2009)

 • Khái niệm, năng lực, thành phần, phân loại của hệ trợ giúp quyết định; quản lý dữ liệu; quản lý mô hình. Tổng quan giải pháp, kiến trúc và tính năng của sản phẩm quản trị doanh nghiệp thông minh. Thử nghiệm giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh cho Bộ Tài chính, phạm vi của hệ thống thông tin trong tổ chức Tài chính.

 • 000000296934-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2015)

 • Giới thiệu bài toán xét duyệt hồ sơ tín dụng thẻ FLC, giải pháp trí tuệ nghiệp vụ và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Mô hình xây dựng cây quyết định. Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ ra quyết định xét duyệt hồ sơ tín dụng FLC.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Khanh Văn (2011)

 • Khái quát bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Một số phương pháp sử dụng trong bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Peweb - hệ thống bóc tách thông tin sản phẩm dựa trên tính toán entropy. Tự động trích xuất thông tin sản phẩm trên web ứng dụng kỹ thuật simhash.