Browsing by Subject Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 53 to 72 of 73
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

 • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • 000000254951.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2012)

 • Trình bày tổng quan về Portal. Nghiên cứu mô hình kiến trúc SOA. Phân tích yêu cầu xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính theo kiến trúc hướng dịch vụ. Thiết kế xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính.

 • 310014-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Giang;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Tổng quan các hệ gợi ý. Các kỹ thuật gợi ý. Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Hoàng;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2013)

 • Tổng quan ngôi nhà thông minh, hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh. Tổng quan về công nghệ sử dụng trong cài đặt. Một số hình ảnh khi chạy chương trình bằng máy tính bảng.

 • 000000296901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Thị Oanh (2015)

 • Nêu kiến thức cơ bản về kỹ thuật xử lý ảnh số, một số phương pháp đã được thực hiện với bài toán nhận dạng bảng điểm và nhận dạng ký tự, giới thiệu về phần mềm nguồn mở Tesseract OCR. Hệ thống cài đặt thử nghiệm. Kết quả nhận diện chữ số viết tay, thử nghiệm trên dữ liệu bảng điểm thực.