Browsing by Subject Camera

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 12 of 12
 • item.jpg
 • -


 • Authors : ĐỗTrình Sa;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2019)

 • Tổng quan về vấn đề nhận dạng hành động. Nêu kĩ thuật nhận dạng hành động dựa trên phương pháp phân tích đặc trưng chuyển động. Đưa ra kết quả mô phỏng và đánh giá

 • 310018-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Danh Tùng;  Advisor : Nguyễn Thị Oanh (2016)

 • Tổng quan về một số loại camera, nền tảng ONVIF, một số giải pháp đối sánh hình ảnh, lựa chọn giải pháp. Đề xuất giải pháp kiến trúc hệ thống, giải pháp phát hiện sự kiện bất thường. Phan tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và thử nghiệm.

 • 000000272870-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tống Thị Lan;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2013)

 • Tổng quan về hệ thống chấm điểm thi trắc nghiệm. Những khái niệm cơ bản về ảnh số, những kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản. Phân tích và thiết kế hệ thống chấm điểm thi trắc nghiệm sử dụng camera.