Browsing by Subject Du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 000000295325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn, Văn Long (2014)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược, phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Entini đồng thời đề xuất giải pháp chiến lược, lựa chọn chiến lược phù hợp để công ty ngày càng phát triển và nâng cao doanh thu.

 • 254774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Phúc;  Advisor : Nguyễn, Văn Nghiến (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.

 • 000000273861-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng, Thị Thanh Xuân;  Advisor : Nguyễn, Minh Duệ (2014)

 • Cơ sở lý luận về dịch vụ du lịch. Phân tích thực trạng khách du lịch tại Quảng Ninh trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch nước ngoài tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

 • 277067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 000000272283-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2013)

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết về du lịch và du lịch cộng đồng trong xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; phân tích phát triển du lịch ở xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo xu hướng hội nhập; phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh