Browsing by Subject Du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 25 of 25
 • 277067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 000000272283-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2013)

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết về du lịch và du lịch cộng đồng trong xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; phân tích phát triển du lịch ở xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo xu hướng hội nhập; phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

 • 000000207775.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Thuỵ;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược; thự trạng và những giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Kiến nghị đưa ra: tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, cải tiến thủ tục đăng ký cho khách du lịch, hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch v.v.

 • 207775.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Thuỵ;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược; thự trạng và những giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Kiến nghị đưa ra: tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, cải tiến thủ tục đăng ký cho khách du lịch, hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch v.v.

 • 310014-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Giang;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Tổng quan các hệ gợi ý. Các kỹ thuật gợi ý. Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá

 • 000000207771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Đức Nghĩa;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của&...

 • 207771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Đức Nghĩa;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của&...