Browsing by Subject Du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 25 of 25
 • 000000207775.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Thuỵ;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược; thự trạng và những giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Kiến nghị đưa ra: tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, cải tiến thủ tục đăng ký cho khách du lịch, hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch v.v.

 • 207775.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Thuỵ;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược; thự trạng và những giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Kiến nghị đưa ra: tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, cải tiến thủ tục đăng ký cho khách du lịch, hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch v.v.

 • 310014-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Giang;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Tổng quan các hệ gợi ý. Các kỹ thuật gợi ý. Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá

 • 000000207771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Đức Nghĩa;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của&...

 • 207771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Đức Nghĩa;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của&...