Browsing by Subject Luận văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 107
 • 129046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thịnh;  Advisor : Nguyễn Việt Hương (2005)

 • Trình bày một số công nghệ an ninh-an toàn mạng IP hiện nay đang được sử dụng, mô hình và giải pháp kết hợp giữa hệ phát hiện đột nhập mạng và tường lửa cá nhân để đảm bảo an ninh- an toàn cho một mạng dùng riêng.

 • 105644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tất Phong;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn). Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất tại Công ty Sumi-Hanel. Một số giải pháp cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy C&C theo phương pháp sản xuất Lean. Bài học cho quá trình áp dụng hệ thống sản xuất Lean tại Công ty Sumi-Hanel.

 • LuanVanCaoHoc 1610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • 000000272470-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Minh Đức;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2013)

 • Giới thiệu công nghệ UWB, WPAN; Chuẩn IEE 802.15.4A; Nghiên cứu định vị với bộ chuẩn xác cao sử dụng công nghệ UWB/IEEE 902.15.4A.

 • 105341.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hương Giang;  Advisor : Vũ Quý Điềm (2009)

 • Tổng quan về IPTV. Các giao thức trong IPTV. Chuẩn mã hóa video trong IPTV. Chất lượng dịch vụ IPTV và thực hành mã hóa MPEG4 bằng ứng dụng.

 • 234447.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Đỗ Xuân Thụ (2009)

 • Trình bày hiện trạng và sự cần thiết nâng cấp mạng Hà Nội. Các công nghệ được áp dụng. Giải pháp cho mạng Hà Nội

 • 105586.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về hệ phân tán. Cơ chế hoạt động của hệ thống thư điện tử. Tổng quan về các hệ thống thư điện tử.Giải pháp thư điện tử trong các trường đại học và ứng dụng. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

 • 000000272379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Vĩnh Nam;  Advisor : Đỗ Thành Phương (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh; Phân tích các căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh cho tập đoàn viettel; Đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel đến năm 2017

 • 000000272312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • 105346.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2009)

 • Tổng quan về IPv6. Một số đặc tính của IPv6. Định tuyến trong mạng máy tính. Kỹ thuật chuyển đổi Tunnel trong IPv6.