Browsing by Subject Luận văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 107
 • 105341.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hương Giang;  Advisor : Vũ Quý Điềm (2009)

 • Tổng quan về IPTV. Các giao thức trong IPTV. Chuẩn mã hóa video trong IPTV. Chất lượng dịch vụ IPTV và thực hành mã hóa MPEG4 bằng ứng dụng.

 • 234447.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Đỗ Xuân Thụ (2009)

 • Trình bày hiện trạng và sự cần thiết nâng cấp mạng Hà Nội. Các công nghệ được áp dụng. Giải pháp cho mạng Hà Nội

 • 105586.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về hệ phân tán. Cơ chế hoạt động của hệ thống thư điện tử. Tổng quan về các hệ thống thư điện tử.Giải pháp thư điện tử trong các trường đại học và ứng dụng. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

 • 000000272379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Vĩnh Nam;  Advisor : Đỗ Thành Phương (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh; Phân tích các căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh cho tập đoàn viettel; Đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel đến năm 2017

 • 000000272312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • 105346.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2009)

 • Tổng quan về IPv6. Một số đặc tính của IPv6. Định tuyến trong mạng máy tính. Kỹ thuật chuyển đổi Tunnel trong IPv6.

 • 105307.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Cách;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2009)

 • Tổng quan về internet và định tuyến, định tuyến và giao thức định tuyến. Mô phỏng các kỹ thuật định tuyến trên phần mềm GNS3: Định tuyến tĩnh, giao thức định tuyến RIP, giao thức định tuyến OSPF, EIGRP.

 • 105339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2009)

 • Tổng quan mạng thế hệ sau NGN. Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN. Giao tiếp báo hiệu giữa chuyển mạch mềm và mạch báo hiệu số 7. Công nghệ IMS của Huawel đang thử nghiệm tại Viettel.

 • 129033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2005)

 • Giới thiệu hệ phân tán, giải thuật phân tán, mô phỏng giải thuật phân tán, xây dựng chương trình mô phỏng

 • 105374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Hùng;  Advisor : Lê Minh Quý (2009)

 • Ứng xử cơ học của vật liệu đàn hồi tuyến tính, đàn -dẻo, dẻo lý tưởng, biến dạng dẻo cứng. Tiếp xúc đàn hồi, đàn - dẻo các phương pháp thử vết lõm. Cơ sở lý thuyết và mô hình phần tử hữu hạn. Quan hệ của đường cong lực - chuyển vị của vết lõm đơn, các quan hệ phụ thuộc. Kết quả phân tích thuận, ngược, độ nhạy.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Trí;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2009)

 • Xây dựng một phần mềm mô phỏng sóng nhăn dựa vào độ xám các điểm ảnh của mẫu vải, dọc theo hướng may. Độ lệch bình quân phương của cường độ sáng so với giá trị trung bình được sử dụng để đánh giá mức độ nhăn nào đó của mẫu đo. Đối chiếu với việc phân cấp độ nhăn theo phương pháp chủ quan truyền thống. Phần mềm đã xác định được cấp độ nhăn theo thang đo liên tục, hoàn toàn khá...