Browsing by Subject Luận văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 71 to 90 of 107
 • 105609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phương;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2009)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, các vấn đề về phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Giới thiệu luật kết hợp cơ bản, mở rộng; sử dụng FP-tree phát hiện các tập mục thường xuyên. Thử nghiệm phát hiện luật kết hợp với thuật toán Apriori, nhờ xây dựng FP-tree, nhờ phân vùng. Đưa ra các hướng phát triển.

 • 129043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết mạng CDMA; Nguyên lý đa truy nhập phân chia theo mã CDMA; Từ đó đi đến thiết kế, xây dựng , quy hoạch và triển khai mạng CDMA2000 1x thực tế, có tính khả thi.

 • 105618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hân;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

 • Giới thiệu về VRP, các tiêu chuẩn phân loại, một số dạng chính của bài toán VRP. Bài toán VRP với hạn chế thời gian. Thuật toán di truyền, các phép toán chính của thuật toán di truyền, các mô hình song song. Thuật toán di truyền song song giải bài toán VRP với hạn chế thời gian. Hiện thực và đánh giá chương trình, hướng phát triển.

 • Luan van_Tran Anh Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Tú;  Advisor : Vũ Thành Nam (2016)

 • Tổng quan về tính toán lượng tử. Thuật toán lượng tử. Một số ứng dụng của thuật toán lượng tử.

 • NOI DUNG LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • 297878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Thanh;  Advisor : Đỗ Đức Thọ (2016)

 • Tổng quan vật liệu α- Fe2O3, vật liệu ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu thanh nano α- Fe2O3, vật liệu tấm nano ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Kết quả hình thái và cấu trúc vật liệu, tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO

 • 297876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Khôi;  Advisor : Nguyễn Anh Phúc Đức (2016)

 • Khái niệm cảm biến khí và các thông số đặc trưng, vật liệu Zn và CuO, vật liệu polyaniline (PANi), vật liệu PANi với ZnO và CuO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu, phủ điện cực, khảo sát đặc trưng nhạy khí. Kết quả nghiên cứu polyaniline (PANi), vật liệu ZnO và vật liệu ZnO/PANi, vật liệu CuO và vật liệu CuO/PANi.