Browsing by Subject Luận văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 77 to 96 of 107
 • 129043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết mạng CDMA; Nguyên lý đa truy nhập phân chia theo mã CDMA; Từ đó đi đến thiết kế, xây dựng , quy hoạch và triển khai mạng CDMA2000 1x thực tế, có tính khả thi.

 • 105618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hân;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

 • Giới thiệu về VRP, các tiêu chuẩn phân loại, một số dạng chính của bài toán VRP. Bài toán VRP với hạn chế thời gian. Thuật toán di truyền, các phép toán chính của thuật toán di truyền, các mô hình song song. Thuật toán di truyền song song giải bài toán VRP với hạn chế thời gian. Hiện thực và đánh giá chương trình, hướng phát triển.

 • Luan van_Tran Anh Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Tú;  Advisor : Vũ Thành Nam (2016)

 • Tổng quan về tính toán lượng tử. Thuật toán lượng tử. Một số ứng dụng của thuật toán lượng tử.

 • NOI DUNG LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • 297878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Thanh;  Advisor : Đỗ Đức Thọ (2016)

 • Tổng quan vật liệu α- Fe2O3, vật liệu ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu thanh nano α- Fe2O3, vật liệu tấm nano ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Kết quả hình thái và cấu trúc vật liệu, tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO

 • 297876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Khôi;  Advisor : Nguyễn Anh Phúc Đức (2016)

 • Khái niệm cảm biến khí và các thông số đặc trưng, vật liệu Zn và CuO, vật liệu polyaniline (PANi), vật liệu PANi với ZnO và CuO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu, phủ điện cực, khảo sát đặc trưng nhạy khí. Kết quả nghiên cứu polyaniline (PANi), vật liệu ZnO và vật liệu ZnO/PANi, vật liệu CuO và vật liệu CuO/PANi.

 • 000000223611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Viết Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2007)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản của truyền sóng vô tuyến, các mô hình suy hao, công nghệ trải phổ trong CDMA và ứng dụng trong di động; các bài toán kỹ thuật liên quan tới việc quy hoạch và tối ưu hoá mạng CDMA, quy trình thiết kế cho mạng vô tuyến và một số vấn đề về tối ưu hoá mạng CDMA.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Diệu Thư;  Advisor : Trần Đại Lâm (2007)

 • Giới thiệu về tổng hợp HAp dạng bột có kích thước nano; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp sử dụng phương pháp phân tích vật lý để đánh giá kết quả và ứng dụng HAp đã tổng hợp tạo màng HAp.

 • 310399-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà Trang;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2016)

 • Sơ lược về ngành công nghiệp thực phẩm, đặc tính chung nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, nguồn gốc và đặc tính của nước thải lò mổ, các nghiên cứu về xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng của nước thải giết mổ gia cầm tại thành phố Việt Trì; phân lập và đánh giá vi khuẩn chuyển hóa nitơ,...