Browsing by Subject Luận văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 96 to 107 of 107
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tuyến;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược; đặc điểm tình hình chung; phân tích môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Tây. Kiến nghị đưa ra: nhà nước hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh ngh...

 • 129035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

 • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp

 • 234446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thanh Duy;  Advisor : Quách Tuấn Ngọc (2009)

 • Tổng quan về hội thảo qua mạng. Hệ thống hội nghị truyền hình H.323. Hệ thống hội thảo truyền hình ngành giáo dục. Các kết luận, đánh giá về hình thức hội thảo trực tuyến.

 • 129041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi