Browsing by Subject Máy gia tốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

  • Tổng quan về ung thư và xạ trị ung thư; máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; Các đặc trưng đầu ra cho chùm bức xạ của máy gia tốc tuyến tính; Thuật toán tính toán liều lượng từ máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; thu nhận dữ liệu đầu ra của máy gia tốc khớp dữ liệu đo dạc và mô hình hóa; mô hình hóa máy gia tốc PRIMUS-SIEMENS. Đánh giá kết quả mô hình hó...