Browsing by Subject Mạng cảm biến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 21 of 21
 • 297522.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Văn Ngọc;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường (2016)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và công nghệ Zigbee. Thiết kế mô hình mạng cảm biến không dây theo chuẩn Zigbee. Kết quả kiểm nghiệm hoạt động của mạng Zigbee, đánh giá năng lượng tiêu thụ và dự đoán tuổi thọ pin,...

 • 000000232075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Thuỳ;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường (2008)

 • Nghiên cứu về mạng cảm biến không dây và các ứng dụng. Công nghệ Bletooth, module Bluetooth ARF32 sử dụng vi mạch LMX9820A của hãng National Semiconductor. Thiết kế, chế tạo mạng cảm biến khônng dây( thiết kế kiến trúc mạng, chế tạo nút cảm biến, bộ chuyển tiếp, nút điều khiển). Ứng dụng trong mạng cảm biến nhiệt độ không dây với đầu đo nhiệt độ là DS18B20, vi điều khiển ATMega32, Real-time clock DS1307, thẻ&#...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Song Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2012)

 • Trình bày tổng quan về: mạng cảm biến không dây, công nghệ Bluetooth. Thiết lập mạng cảm biến không dây sử dụng công nghệ Bluetooth.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Thành;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2013)

 • Trình bày tổng quan và sự kết hợp IPv6 vào mạng cảm biến không dây thuật toán tìm vị trí mode mạng và sự cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ WSN trong hầm mỏ. Đưa ra kết quả mô phỏng hệ thống trên hệ điều hành contiki và hướng phát triển.

 • 312528.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Chí Trường;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2018)

 • Tổng quan về cảm biến mạng không dây. Cơ sở lý thuyết bài toán tối ưu. Bài toán cực đại diện tích bảo phủ trong mạng cảm biến không dây. Bài toán tối đa hóa vùng bao phủ diện tích trong mạng cảm biến không dây.

 • 000000296922-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Thọ;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.

 • 000000296563-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Mã sửa lỗi trong mạng cảm biến không dây. Mô hình hóa mạng cảm biến không dây sử dụng mã sửa lỗi. Đánh giá kết quả mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Thanh Bình;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2013)

 • Trình bày về giới thiệu chung về mạng cảm biến; các giao thức đặc trưng; định tuyến trong mạng cảm biến; mô phỏng PEGASIS bằng Omnetpp.

 • 000000296167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Đức Hùng;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây. Một số giao thức định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây. Mô phỏng các giao thức định tuyến AODV, DSDV và AOMDV.