Browsing by Subject Mạng cảm biến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 22 of 22
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Thành;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2013)

 • Trình bày tổng quan và sự kết hợp IPv6 vào mạng cảm biến không dây thuật toán tìm vị trí mode mạng và sự cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ WSN trong hầm mỏ. Đưa ra kết quả mô phỏng hệ thống trên hệ điều hành contiki và hướng phát triển.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Huynh Thi Thanh Binh; Nilanjan Dey (2019)

 • This book focuses on the suitable methods to solve optimization problems in wireless network system utilizing digital sensors like Wireless Sensor Network. This kind of system has been emerging as the cornerstone technology for all new smart devices and its direct application in many fields in life.

 • 312528.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Chí Trường;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2018)

 • Tổng quan về cảm biến mạng không dây. Cơ sở lý thuyết bài toán tối ưu. Bài toán cực đại diện tích bảo phủ trong mạng cảm biến không dây. Bài toán tối đa hóa vùng bao phủ diện tích trong mạng cảm biến không dây.

 • 000000296922-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Thọ;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.

 • 000000296563-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Mã sửa lỗi trong mạng cảm biến không dây. Mô hình hóa mạng cảm biến không dây sử dụng mã sửa lỗi. Đánh giá kết quả mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Thanh Bình;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2013)

 • Trình bày về giới thiệu chung về mạng cảm biến; các giao thức đặc trưng; định tuyến trong mạng cảm biến; mô phỏng PEGASIS bằng Omnetpp.

 • 000000296167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Đức Hùng;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây. Một số giao thức định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây. Mô phỏng các giao thức định tuyến AODV, DSDV và AOMDV.