Browsing by Subject Mạng cảm biến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 21 of 21
 • 312528.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Chí Trường;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2018)

 • Tổng quan về cảm biến mạng không dây. Cơ sở lý thuyết bài toán tối ưu. Bài toán cực đại diện tích bảo phủ trong mạng cảm biến không dây. Bài toán tối đa hóa vùng bao phủ diện tích trong mạng cảm biến không dây.

 • 000000296922-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Thọ;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.

 • 000000296563-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Mã sửa lỗi trong mạng cảm biến không dây. Mô hình hóa mạng cảm biến không dây sử dụng mã sửa lỗi. Đánh giá kết quả mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Thanh Bình;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2013)

 • Trình bày về giới thiệu chung về mạng cảm biến; các giao thức đặc trưng; định tuyến trong mạng cảm biến; mô phỏng PEGASIS bằng Omnetpp.

 • 000000296167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Đức Hùng;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây. Một số giao thức định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây. Mô phỏng các giao thức định tuyến AODV, DSDV và AOMDV.