Browsing by Subject Năng lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 71
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Dương;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.

 • 000000296620-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Thanh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Các giải thuật định tuyến tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây. Mô phỏng đánh giá hiệu năng giao thức cây thu thập dữ liệu trong mạng cảm biến không dây. Ứng dụng giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng trong bộ đo năng lượng.

 • 000000295971-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Bắc;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2015)

 • Cơ sở lý thuyết cháy. Nêu thực trạng sử dụng năng lượng trong một số lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp được khảo sát. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong lò và hệ thống cấp nhiệt được khảo sát.

 • 000000295472.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2014)

 • Tổng quan tình hình sản suất và sử dụng năng lượng tại các Nhà máy dệt may ở Việt Nam. Tình trạng sản xuất và dây chuyền công nghệ của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long Thái Bình. Đánh giá hiệu quả sử dụng và một số giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Công ty.

 • 000000253550.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Hoàng Đình Hòa (2010)

 • Trình bày tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất bia và sử dụng năng lượng tại các nhà máy bia ở Việt Nam. Phân tích những thiếu sót trong việc sử dụng năng lượng tại các nhà máy bia hiện nay. Khảo sát hiện trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy bia Hà Nội - Hưng Yên. Kháo sát và phân tích các phương pháp cấp hơi đối với thiết bị hồ hóa, đường hóa và đun hóa. Tác giả trình bày...

 • 297343.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Vinh;  Advisor : Lâm Hồng Thạch (2016)

 • Cơ sở truyền năng lượng sử dụng sóng điện từ. Các phương pháp truyền năng lượng sử dụng sóng điện từ. Truyền năng lượng sóng điện từ sử dụng cảm ứng cộng hưởng. Tính toán, thiết kế mạch nạp năng lượng sử dụng sóng điện từ. Đo đạc năng lượng truyền trong mạch thiết kế thực