Browsing by Subject Năng lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 71
 • 000000295971-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Bắc;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2015)

 • Cơ sở lý thuyết cháy. Nêu thực trạng sử dụng năng lượng trong một số lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp được khảo sát. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong lò và hệ thống cấp nhiệt được khảo sát.

 • 000000295472.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2014)

 • Tổng quan tình hình sản suất và sử dụng năng lượng tại các Nhà máy dệt may ở Việt Nam. Tình trạng sản xuất và dây chuyền công nghệ của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long Thái Bình. Đánh giá hiệu quả sử dụng và một số giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Công ty.

 • 000000253550.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Hoàng Đình Hòa (2010)

 • Trình bày tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất bia và sử dụng năng lượng tại các nhà máy bia ở Việt Nam. Phân tích những thiếu sót trong việc sử dụng năng lượng tại các nhà máy bia hiện nay. Khảo sát hiện trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy bia Hà Nội - Hưng Yên. Kháo sát và phân tích các phương pháp cấp hơi đối với thiết bị hồ hóa, đường hóa và đun hóa. Tác giả trình bày...

 • 297343.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Vinh;  Advisor : Lâm Hồng Thạch (2016)

 • Cơ sở truyền năng lượng sử dụng sóng điện từ. Các phương pháp truyền năng lượng sử dụng sóng điện từ. Truyền năng lượng sóng điện từ sử dụng cảm ứng cộng hưởng. Tính toán, thiết kế mạch nạp năng lượng sử dụng sóng điện từ. Đo đạc năng lượng truyền trong mạch thiết kế thực

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bulyaphol, Phousavanh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2008)

 • Đánh giá tổng quan về nguồn năng lượng mới và tái tạo, mô hình ghép nối các nguồn phát điện có sử dụng năng lượng mới và tái tạo, ứng dụng các mô hình ghép nối sử dụng năng lượng mới và tái tạo đối với các khu tái định cư và vùng sâu vùng xa ở nước Lào.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Nguyễn Chí Toản;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2009)

 • Nghiên cứu thực trạng sử dụng năng lượng trong các toà nhà cao tầng, các nguyên lý quản lý năng lượng. Phân tích đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng của các phương pháp quản lý năng lượng. Đề xuất một số phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các toà nhà cao tầng về góc độ kỹ thuật, kinh tế và bảo vệ môi trường và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào khu ...