Browsing by Subject Năng lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 54 to 71 of 71
 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Douglas Arent; Channing Arndt (2017)

 • Sustainable energy transitions involve the shift of resources between competing industrial sectors and political constituencies. Stakeholders in this process have varying degrees of political and economic power, and understanding how political economic factors influence clean energy transitions is crucial to effective policy formulation and facilitating transitions to sustainable energy systems. This book is the distilled essence of the cross-cutting academic project. A volume&#...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Trương Thu Hương (2013)

 • Giới thiệu mô hình trung tâm dữ liệu phổ biến hiện nay, phân tích hiện trạng sử dụng năng lượng trong ngành ITC, các công cụ thực hiện mô phỏng mạng trung tâm dữ liệu, đo đạc mức độ tiết kiệm năng lượng trong trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ khi mô phỏng các thuật toán tối ưu, định tuyến

 • 129109.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ninh Văn Nam;  Advisor : Phạm Văn Hoà (2005)

 • Năng lượng và môi trường. Hiện trạng tiêu thụ năng lượng Việt Nam và phát triển năng lượng đến năm 2030. Phương pháp xác định lượng phát thải trong sản xuất và sử dụng năng lượng. Tính toán phát thải khi sản xuất và sử dụng năng lượng. Các biện pháp giảm phát thải.

 • 000000272578-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Nam;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2013)

 • rình bày khái niệm về hệ thống phanh tái tạo. Phân tích các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống phanh tái tạo. Thiết lập mô hình tính toán điều khiển mô - men phanh của động cơ điện trong hệ thống truyền lực HYBRID.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Văn Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2019)

 • Tổng quan tình hình và chính sách sử dụng năng lượng chung tại các tòa nhà thương mại, tình trạng vận hành thực tế chung và các thiết bị thường được sử dụng trong bếp ăn công nghiệp Việt Nam, Flamingo Đại Lải resort; tính toán thiết kế tủ sấy bát sử dụng bơm nhiệt và tính toán bộ hấp thu nhiệt trên bề mặt bếp; mô hình hóa bằng phần mềm mô phỏng Ansys; kết quả và thảo luận; kết luận.

 • 000000296736-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Xuân Hùng;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2015)

 • Tổng quan tiết kiệm năng lượng của điều hòa không khí, thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam, phương pháp xác định đặc tính năng lượng của điều hòa gia dụng, ảnh hưởng của thời tiết và thói quen sử dụng tới tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm, tính hệ số CSPF theo tiêu chuẩn TCVN 7831:2012, tính hệ số CSPF theo phương pháp mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Cao Cường;  Advisor : Phạm Văn Bình (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thực trạng dạy học môn sử dụng năng lượng tiết kệm và hiệu quả tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định. Xây dựng bài giảng cho môn học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định

 • 000000253430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng hải Dũng;  Advisor : Ngô Văn Vượng (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về chiến lược, quản trị chiến lược và tiết kiệm năng lượng. Phân tích môi trường kinh tế xã hội và tình hình sản xuất, tiêu thụ năng lượng. Đề xuất chiến lược thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp (2010-2020)