Browsing by Subject Năng lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 60 to 71 of 71
 • 000000296736-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Xuân Hùng;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2015)

 • Tổng quan tiết kiệm năng lượng của điều hòa không khí, thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam, phương pháp xác định đặc tính năng lượng của điều hòa gia dụng, ảnh hưởng của thời tiết và thói quen sử dụng tới tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm, tính hệ số CSPF theo tiêu chuẩn TCVN 7831:2012, tính hệ số CSPF theo phương pháp mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Cao Cường;  Advisor : Phạm Văn Bình (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thực trạng dạy học môn sử dụng năng lượng tiết kệm và hiệu quả tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định. Xây dựng bài giảng cho môn học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định

 • 000000253430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng hải Dũng;  Advisor : Ngô Văn Vượng (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về chiến lược, quản trị chiến lược và tiết kiệm năng lượng. Phân tích môi trường kinh tế xã hội và tình hình sản xuất, tiêu thụ năng lượng. Đề xuất chiến lược thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp (2010-2020)