Browsing by Subject Trường cao đẳng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 73
 • 000000273292-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khảo sát thực trạng công cụ đánh giá môn học mạng máy tính tại Trường cao đẳng nghề Long Biên. Thực nghiệm sư phạm.

 • 000000295968-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Thông;  Advisor : Trần Văn Thắng (2015)

 • Giới thiệu về trường Cao đẳng công nghiệp in, về công nghệ in offset tại xưởng thực hành của trường, mối liên quan giữa quản lý chất lượng và tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuát in. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm và định mức nguyên vật liệu. Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho xưởng thực hành trường Cao đẳng công nghiệp in.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Phương;  Advisor : Cao Văn Sâm (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dạy nghề điện và nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Thực trạng chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung trong nhưng năm qua. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung.

 • 311311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Phương Thúy;  Advisor : Vũ Thị Minh Hiền (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình dịch vụ thư viện của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình chất lượng dịch vụ thư viện của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương...