Browsing by Subject Z678.9

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • OER000002234.pdf.jpg
  • Ebooks (Sách điện tử)


  • Authors : Kiciman, Johanna Jacobsen (2019)

  • This toolkit is designed to inform the academic librarian or staff member about book clubs hosted in an academic library. The toolkit guides academic librarians and staff through building meaningful and effective book clubs at their institutions through an overview of extant literature, the results of a cross-institutional survey, a case-study, and through a series of best practices. It provides the academic librarian and staff ...

  • 273958.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng; Bùi Việt Khôi (2014)

  • Tổng quan về quản lý thư viện, cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ của thư viện. Ứng dụng kết hợp công nghệ RFID và mô hình mạng vào quản lý thư viện. Phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm. Kết quả thiết lập cấu hình hệ thống, thử nghiệm chức năng hệ thống.