Browsing by Subject Ô tô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 100
 • 104693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2008)

 • Giới thiệu và cơ sở lý luận khảo sát quá trình chuyển động quay vòng của Ôtô theo hướng nghiên cứu các mối quan hệ động học và động lực học khi được trang bị ABS+VDC. Xây dựng các phương trình quay vòng cho xe, chọn một bộ số liệu tính toán. Giới thiệu tính toán mô hình bằng Matlab Simulink.

 • 000000255223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tú;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Đặt vấn đề về động lực học ô tô. Các mô hình động lực học trên ô tô. Mô hình động lực học ô tô con. Mô phỏng động lực học của ô tô bằng simulink. Phân tích kết quả của các phương án khảo sát về động lực học của ô tô.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Cường;  Advisor : Võ Văn Hường (2013)

 • Tổng quan về quay vòng xe bán Mooc, tình hình nghiên cứu động lực học đoàn xe. Trình bày về xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học đoàn xe. Giải hệ phương trình bằng Matlab simulink, các phướng án khảo sát và đưa ra kết quả, đánh giá khảo sát.

 • 000000255238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.

 • 234432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2009)

 • Khảo sát chung về khí động học ô tô. Các phương trình khí động học cơ bản. Xây dựng mô hình mô phỏng. Phân tích kết quả mô phỏng.

 • 310142-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Ngọc Luận;  Advisor : Lưu Văn Tuấn (2016)

 • Tổng quan về thực trạng giao thông và tình hình tai nạn ở Việt Nam. Cơ sở lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn chuyển động của ô tô. Một số giải pháp nâng cao an toàn chuyển động của ô tô.