Browsing by Subject Đào tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 86
 • 310934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Công Anh;  Advisor : Nguyễn Thị Mai Anh (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. Thông qua khảo sát thực tế về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2016. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh tro...

 • 000000295841-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn, Bình Giang (2015)

 • Cơ sở lý luận về hoạt động đào tạo nhân lực. Nêu thực trạng công tác đào tạo của Công ty cổ phần 482. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại công ty

 • 311122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Đức Hiếu;  Advisor : Mai Thu Hiền (2017)

 • Trên cơ sở tổng hợp, lý luận va thực tiễn liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp, luận văn nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty